Επικοινωνία-Παραγγελία

Αλέξανδρος Αρμένης

6938737840

2661044651

alarmenis@ioniancarnicabee.gr

alarmenis@hotmail.com:


κατάλογος τιμών


  • 1 έως 19    βασίλισσες   14,00 ευρώ
  • 20 έως 49  βασίλισσες   13,50 ευρώ
  • 50 έως 99  βασίλισσες   13,00 ευρώ
  • 100  ή  περισσότερες     12,00 ευρώ